SIBE Företaget Produkter Referenser Nyheter In English
Företaget
Om företaget
Kontakt
Jobba på SIBE
Integritetspolicy
Om företaget
AB SIBE Internationals affärsidé

”Vårt mål är att konstruera tekniska funktionslösningar för alla objekt där LUFTBEFUKTNING, AVFUKTNING och VATTENRENING erfordras. Allt under beaktande av bästa funktion och totalekonomiskt utfall för kunden. Valet av teknik utgör endast ett medel i denna strävan.”

SIBE Internationals kompletta teknikspektrum inom luftbefuktningsområdet, kombinerat med ca 45-års erfarenhet, innebär att vi, tillsammans med VVS-konsulten eller VVS-installatören kan designa och konstruera alla idag aktuella luftbefuktningslösningar, oavsett vilken teknik som utgör den optimala lösningen för varje enskilt objekt.

Vid valet av befuktningsteknik utgår vi alltid ifrån aktuella förutsättningar. Det kan handla om problem med höga värmelaster, uppvärmningskostnader, befintligt ventilationssystem, ljudkrav, takhöjder i aktuella lokaler, produktions- eller annan miljö i aktuell lokal, aktuella energitariffer, lokala klimatförutsättningar på aktuell ort etc.

Vår ambition är att inte bara vara en produktförsäljande aktör på marknaden, utan snarare att vara konsultens och installatörens naturliga samtalspartner, för att med kundens bästa för ögonen, hitta rätt teknik och funktionslösning till aktuell applikation.

 
       
AB SIBE International, Mamrevägen 3-5, 163 43 Spånga, Stockholm, 010-102 43 00, info@sibe.se