SIBE Företaget Produkter Referenser Nyheter In English
Nyheter
Nyhetsarkiv
Mässor
 
 
 
Nyhetsarkiv
 
Energieffektiv teknik kontrollerar klimatet i SCA:s nya Innovationscenter, "SCA-Huset" i Göteborg  

SIBE har levererat senaste tekniken för LUFTBEFUKTNING OCH VATTENRENING till totalt 15 klimatrum, i SCA:s nya Innovationscenter, "SCA-Huset" i Göteborg (Mölndal). Fastigheten som är belägen alldeles intill E6:an blir en s.k. "Green Building-fastighet" och kommer att certifieras enligt det internationella miljöcertifieringssystemet Breeam. Det innebär bl.a. att stor hänsyn tas till inomhusmiljö, ekologi, livscykel, avfall samt energi- och vattenanvändning.

- SCA-koncernen är en stor och viktig kund till oss. Vi är stolta över att vi fått förtroendet att vara en del av att utveckla ett nytt och modernt Innovationscenter för bl.a. SCA:s laboratorieverksamhet. I "SCA-Huset" kommer en stor del av företagets forsknings- och produktutvecklingsarbete inom hygienverksamheten att ske, säger Patrik Gustafsson.

SCA är ett ledande globalt hygien- och skogsindustriföretag och utvecklar och producerar hållbara personliga hygienprodukter, mjukpapper och skogsindustriprodukter. Det nya Innovationscentret kommer att vara koncernens säte för den övergripande globala hygienverksamheten. SCA-huset kommer att fungera som ett komplett affärscenter där innovationsarbetet kommer utvecklas kontinuerligt genom ett omfattande laboratorieverksamhet samt forsknings- och produktutvecklingsarbete.

 
  
 
Nya leveranser av BEFUKTNING till TRÄINDUSTRIN förbättrar arbetsmiljö och kvalité  

SIBE har under senaste tiden installerat ett flertal system för BEFUKTNING som bl.a. förbättrar kvalitén på olika produkter, motverkar statisk elektricitet, minskar rörelser i material och för härdning vid limning samt för att minska dammproblem i olika produktionsmiljöer inom TRÄINDUSTRIN.

Under de senaste månaderna har ett flertal installationer gjorts hos företag som Södra Timber, Moelven, Polarfönster och Setra.

De Befuktningssystem som installerats är traditionella Befuktningssystem för bl.a. sågverk, produktion, snickeri, lackeringsanläggningar, lagerhallar och vid tillverkning av limträ. I dessa miljöer är befuktning av luften vanligt för att bl.a. förbättra arbetsmiljön och minska dammproblem genom att motverka att dammpartiklar sprids i luften. Lösningen bygger på att den aktuella hallen befuktas för att minska den statiska uppladdningen och öka vikten hos partiklarna, samt öka luftfuktigheten så att kroppens egna "andningsfilter" fungerar som det är avsett.
Befuktningen sker också för att motverka rörelser i bl.a. olika typer av material. Som exempel kan nämnas att tillverkare av s.k. MDF-skivor, kalkylerar med en fuktrörelse på ca 2 mm/meter skiva, vid en variation av luftfuktigheten på 20 - 60 % Rh. De rekommenderar en konstant luftfuktighet på 40 - 50 % Rh.

När det gäller befuktning i anslutning till lackboxar förbättras kvalitén på den lackerade ytan. Detta sker bl.a. genom att motverka statisk elektricitet och minska mängden partiklar som p.g.a. den statiska uppladdningen dras till detaljen som ytbehandlas. Även färgens härdprocess påverkas här positivt, vilket också sker vid ex. tillverkning av limträ (limning).

 
  
 
Besök SIBE på Mässan TRÄ & TEKNIK i Göteborg, den 6 - 9 september!  

Den 6 – 9 september är det återigen dags för mässan TRÄ & TEKNIK i Göteborg, den nordiska mötesplatsen för morgondagens träindustri. Kom och träffa våra tekniker i SIBE:s monter, B01:21, där vi visar den senaste tekniken för LUFTBEFUKTNING, AVFUKTNING och VATTENRENING i drift! Kom och diskutera våra funktionslösningar för luftbefuktning, avfuktning och vattenrening och se våra nya pumpsystem för optimal och energieffektiv befuktning. Passar det bättre med ett personligt besök hos er, av någon av våra tekniker, så är ni välkomna att boka ett möte med oss.

Vi berättar också gärna mera om hur vi exempelvis kan förbättra er arbetsmiljö och lösa era dammproblem eller hur vi kan hjälpa er verksamhet att kvalitetssäkra era processer och förbättra finishen på era produkter. Detta kan gälla allt ifrån att minska rörelser i hygroskopiska material (ex. trä och papper) eller minska statisk elektricitet (ESD), till befuktning för exempelvis lackboxar för våt- eller pulverlackering. Vi erbjuder också optimerade funktionslösningar för avfuktning och vattenrening.

Har ni eventuella kylbehov? Passa på att fråga våra tekniker om hur vi kan kyla med denna miljövänliga, energieffektiva och kostnadseffektiv teknik, evaporativ kyla (adiabatisk kyla).

Besök TRÄ & TEKNIK och hitta nya lösningar för att effektivisera och förbättra din produktion. Med hela branschen på plats, spelar det ingen roll om du är beslutsfattare, inköpare, produktionsledare, utvecklare, arkitekt eller formgivare – allt finns inom räckhåll på denna nordiska mötesplats för morgondagens träindustri.

Välkommen till Göteborg och TRÄ & TEKNIK den 6 - 9 september!

 
  
 
PLASTAL Sverige AB i Göteborg, har de senaste två åren gjort flera investeringar i system för KYLNING och BEFUKTNING, för att förbättra sin arbetsmiljö och produktionsmiljö.  

Ett kombinerat system för kylning och befuktning förbättrar både arbetsmiljön och produktionsmiljön avsevärt, med en miljövänlig, energieffektiv och kostnadseffektiv teknik. Detta då överskottsenergin från produktionen används för driva systemet.

Förutom att systemet installerats för att kyla och förbättra arbetsmiljön, så regleras idag även luftfuktigheten för att minska risken för statisk elektricitet (ESD) och eliminera dammproblem i produktionsmiljön.

PLASTAL har under åren arbetat med flera arbetsmiljöförbättrande- och energieffektiviseringsprojekt och bl.a. fokuserat på att effektivisera fabrikens energianvändning.

På PLASTAL tillverkas olika plastkomponeter och då bl.a. för Volvo Personvagnar AB och stötfångare till bilar som nya Volvo XC90. Flera av komponenterna som tillverkas i fabriken färdigställs efter lackering, vilket ställer höga krav på produktionsmiljön. Även olika mindre komponenter som ex. backsensorer slutmonteras. Detta resulterar i att många av plastkomponenterna som stötfångare, är helt färdiga att monteras på en bil, när de lämnar PLASTAL. På fabriken i Göteborg arbetar idag ca 200 personer.

 
  
 
Besök SIBE på NORDBYGG i Stockholm, den 5 - 8 april!  

Efter en lyckad medverkan på UNDERHÅLLS MÄSSAN i Göteborg, är det den 5 – 8 april dags för mässan NORDBYGG i Stockholm. Kom och träffa våra tekniker i SIBE:s monter, där vi visar den senaste tekniken för LUFTBEFUKTNING, AVFUKTNING och VATTENRENING i drift! Nordbygg ger dig ett säkert grepp om utvecklingen inom bygg-, VVS-och fastighetsbranschen. Över 900 utställare från drygt 30 länder är på plats för att visa upp spännande nyheter, smarta lösningar och nya idéer! Se bl.a. den senaste tekniken för befuktning och våra nya pumpsystem för optimal och energieffektiv befuktning.

Vi berättar också gärna mera om hur vi exempelvis kan förbättra er arbetsmiljö och om vilka positiva effekter som luftbefuktning i offentliga miljöer och kontorsmiljöer medför. Som exempel kan bl.a. minska sjukskrivningar och effektivare medarbetare nämnas som några av de positiva effekterna, med Luftbefuktning. Vi diskuterar gärna även lösningar med luftbefuktning för att åtgärda produktionsproblem med exempelvis rörelser i material, statisk elektricitet (ESD) och dammproblem

Har ni behov av kyla? Passa på att fråga våra tekniker om hur vi kan kyla med denna miljövänliga och kostnadseffektiva teknik, evaporativ kyla (adiabatisk kyla).

Besök NORDBYGG och hitta nya lösningar för att effektivisera och förbättra din verksamhet. Med hela branschen på plats, spelar det ingen roll om du är beslutsfattare, inköpare, produktionsledare, utvecklare, servicetekniker – allt finns inom räckhåll.

Välkommen till Stockholm och NORDBYGG den 5 – 8 april!

 
  
 
ERIBEL PRODUKTION AB har investerat i ett kombinerat system för befuktning både i produktions- och kontorsmiljön!  

ERIBEL PRODUKTION AB har investerat i ett kombinerat system för befuktning både i produktions- och kontorsmiljön. Ett gemensamt system för Luftbefuktning reglerar luftfuktigheten för att minska risken för statisk elektricitet (ESD) och dammproblem i produktionen, samtidigt som arbetsmiljön förbättras på kontoret.

När ERIBEL PRODUKTION AB flyttade till nya lokaler satsade de på att förbättra arbetsmiljön för sina medarbetare, samtidigt som man ville säkerställa minsta möjliga risk för problem med statisk elektricitet (ESD) och damm i produktionsmiljön. SIBE fick förtroendet att installerat ett av sina energieffektiva system för befuktning, SIBE SWED-FOG – HÖGTRYCKSBEFUKTNING. Befuktning i dessa miljöer säkerställer hela produktionsprocessen.

ERIBEL PRODUKTION AB (ONROX GROUP AB) utvecklar, konstruerar och tillverkar allt ifrån kretskort till kompletta produkter. Även ytmontering och våglödning ingår i verksamheten. Med en välutvecklad produktionsanläggning kan man erbjuda högsta produktionskvalitet. Att tekniken ligger i framkant faller sig lika naturligt som att tillverkningen är certifierad och tillförlitlig. Bl.a. är produktionsanläggningarnas fabriksyta ESD-skyddad.

 
  
 
Besök SIBE på Mässan UNDERHÅLL i Göteborg den 8 – 11 mars!  

Den 8 – 11 mars är det dags för mässan UNDERHÅLL i Göteborg. Kom och träffa våra tekniker i SIBE:s monter, där vi visar den senaste tekniken för LUFTBEFUKTNING, AVFUKTNING och VATTENRENING i drift! Passar det bättre med ett mässbesök i Stockholm, så finns vi även med på NORDBYGG, den 5 – 8 april. Se bl.a. den senaste tekniken för befuktning och våra nya pumpsystem för optimal och energieffektiv befuktning.

Vi berättar också gärna mera om hur vi exempelvis kan förbättra er arbetsmiljö och lösa era dammproblem eller hur vi kan hjälpa er verksamhet att kvalitetssäkra era processer och förbättra finishen på era produkter. Detta kan gälla allt ifrån att minska rörelser i hygroskopiska material (ex. trä och papper) eller minska statisk elektricitet (ESD), till befuktning för exempelvis lackboxar för våt- eller pulverlackering.

Har ni eventuella kylbehov? Passa på att fråga våra tekniker om hur vi kan kyla med denna miljövänliga och kostnadseffektiva teknik, evaporativ kyla (adiabatisk kyla).

Besök UNDERHÅLL och hitta nya lösningar för att effektivisera och förbättra din produktion. Med hela branschen på plats, spelar det ingen roll om du är beslutsfattare, inköpare, produktionsledare, utvecklare, servicetekniker – allt finns inom räckhåll.

 
  
 
IKEA Industri AB har investerat Ångbefuktningssystem för ett flertal lacklinjer!  

SIBE har levererat och installerat flera Ångbefuktningssystem till IKEA som förbättrar kvalitén på den lackerade ytan samt minimerar brandrisken. Detta sker bl.a. genom att motverka statisk elektricitet och minska mängden partiklar som p.g.a. den statiska uppladdningen dras till detaljen som ytbehandlas. Även härdningen av färgen påverkas här positivt.

För att optimera energianvändningen ingick både Isolerade Ångfördelare, DRANE-KOOLER och Värmeväxlarpaket i leveransen från SIBE, där det befintliga hetvattnet användes. I leveransen ingick även pumpstationer för att transportera det 100 gradiga spolvattnet.

IKEA Industri AB tillverkar bl.a. kök och garderober i egen regi.

 
  
 
Besök SIBE på Mässan UNDERHÅLLSTEKNIK i Malmö, den 25 – 26 mars!  

Den 25 – 26 mars är det dags för mässan UNDERHÅLLSTEKNIK i Malmö. Kom och träffa våra tekniker i SIBE:s monter, där vi visar den senaste tekniken för LUFTBEFUKTNING, AVFUKTNING och VATTENRENING, i drift! Se bl.a. den senaste tekniken för befuktning och våra nya pumpsystem för optimal och energieffektiv befuktning.

Vi berättar också gärna mera om hur vi exempelvis kan förbättra er arbetsmiljö och lösa exempelvis era dammproblem eller hur vi kan hjälpa er verksamhet att kvalitetssäkra era processer och förbättra finishen på era produkter. Detta kan gälla allt ifrån att minska rörelser i hygroskopiska material (ex. trä och papper) eller minska statisk elektricitet (ESD), till befuktning för exempelvis en lackbox för våt- eller pulverlackering.

Har eventuella kylbehov? Passa på att fråga våra tekniker om hur vi kan kyla med denna miljövänliga och kostnadseffektiva teknik, evaporativ kyla (adiabatisk kyla).

Besök UNDERHÅLLSTEKNIK och hitta nya lösningar för att effektivisera och förbättra din produktion. Med hela branschen på plats, spelar det ingen roll om du är beslutsfattare, inköpare, produktionsledare, utvecklare, arkitekt eller formgivare – allt finns inom räckhåll.

Underhållsteknik är en del av Industrimässorna 2015 och är en av fem mässor under ett och samma tak, som tillsammans bildar Nordens största mötesplats för industrin 2015. De aktuella mässorna är Underhållsteknik, Automation, Empack, Logistik och Process.

Välkommen till Malmö och UNDERHÅLLSTEKNIK den 25 – 26 mars!

 
  
 
Nytt år och nya projekt hos SIBE!  

Efter ett bra år hoppas vi nu på att trenden håller i sig även i fortsättningen. Vi är redan igång och installerar befuktning hos flera kunder bl.a. inom tryckeribranschen. Snart är det även dags för Underhålls Mässan i Malmö som pågår den 25 – 26 mars. Boka in detta i er kalender redan nu! Kom och träffa oss i vår monter där vi visar den senaste tekniken för befuktning i drift! Vi visar bl.a. den senaste tekniken för luftbefuktning och avfuktning samt våra nya pumpsystem för optimal och energieffektiv befuktning.

Vi berättar också gärna mera om hur vi exempelvis kan förbättra er arbetsmiljö och lösa exempelvis era dammproblem eller hur vi kan hjälpa er verksamhet att kvalitetssäkra era processer och förbättra finishen på era produkter. Detta kan gälla allt ifrån att minska rörelser i hygroskopiska material (ex. trä och papper) till befuktning för exempelvis en lackbox för våt- eller pulverlackering.

Har du eventuella kylbehov? Passa på att fråga oss om hur vi kan kyla med denna miljövänliga och kostnadseffektiva teknik, evaporativ kyla (adiabatisk kyla).

 
  
 
Besök oss på Mässan TRÄ & TEKNIK i Göteborg  

Den 2 – 5 september är det återigen dags för mässan TRÄ & TEKNIK i Göteborg. Kom och träffa oss i vår monter där vi visar den senaste tekniken för befuktning i drift! Vi visar bl.a. den senaste tekniken för befuktning och våra nya pumpsystem för optimal och energieffektiv befuktning.

Vi berättar också gärna mera om hur vi exempelvis kan lösa era dammproblem eller hur vi kan hjälpa er verksamhet att förbättra kvalitén och finishen på era produkter. Detta kan gälla allt ifrån att minska rörelser i hygroskopiska material (som ex. trä) till befuktning för exempelvis en lackbox.

Har eventuella kylbehov? Passa på att fråga oss om hur vi kan kyla med denna miljövänliga och kostnadseffektiva teknik, evaporativ kyla (adiabatisk kyla).

Besök TRÄ & TEKNIK och hitta nya lösningar för att effektivisera och förbättra din produktion. Med hela branschen på plats, spelar det ingen roll om du är beslutsfattare, inköpare, produktionsledare, utvecklare, arkitekt eller formgivare – allt finns inom räckhåll.

Välkommen till Göteborg och TRÄ & TEKNIK den 2 – 5 september!

 
  
 
PREMIÄRVISNING av SIBE:s nya luftbefuktning för offentliga miljöer och kontorsmiljöer  

I mars och april medverkade företaget under två veckor, på två olika mässor, Underhåll i Göteborg och Nordbygg i Stockholm. På mässorna visades system för LUFTBEFUKTNING, AVFUKTNING och VATTENRENING och under dessa veckor premiärvisades även SIBE:s nya system för befuktning i offentliga miljöer och kontorsmiljöer.

Företagets VD, Patrik Gustafsson, intervjuades om vilka positiva effekter som luftbefuktning i offentliga miljöer och kontorsmiljöer medför och bl.a. kan nämnas att minska sjukskrivningar och effektivare medarbetare är några av dem.

På mässorna träffade vi både gamla och nya kunder och som vanligt uppskattade besökarna att se och inte minst känna svalkan från våra system för luftbefuktning, som var i drift under hela mässan.

I montrarna diskuterades allt från lösningar med luftbefuktning för att åtgärda produktionsproblem med exempelvis rörelser i material, statisk elektricitet och dammproblem till önskemål om att förbättra arbetsmiljön för sina medarbetare med hjälp av befuktning i olika offentliga miljöer och kontorsmiljöer.

De båda mässorna hade tillsammans mer än 66000 besökare och 1050 utställare, från drygt 30 länder!

Vi vill här också passa på att tacka alla som besökte oss i våra montrar och våra medarbetare för ett par riktigt bra veckor!

 
  
 
Moelven Byggmodul Torsby AB förbättrar sin arbetsmiljö och sparar energi med befuktning!  

Moelven Byggmodul Torsby AB satsar på att förbättra arbetsmiljön för sina medarbetare och har installerat en energieffektiv befuktning med SIBE SWED-FOG – HÖGTRYCKSBEFUKTNING. Sedan tidigare hade de några mindre system med s.k. tryckluftsdrivna dysor. Genom att byta befuktningsteknik utökades inte bara kapaciteten, utan man åstadkom även en betydande besparing i form av minskade driftskostnader för befintliga tryckluftskompressorer.

Befuktning är en viktig del i byggprocessen som sker helt och hållet inomhus, inte bara p.g.a. att arbetsmiljön påverkas positivt med bl.a. minskade dammproblem och torrluft. Utan befuktning säkerställer även produktionsprocessen genom att säkerhetsställa kvalitén och motverka rörelser i material osv.

Moelven ByggModul är en del av Moelvenkoncernen, Skandinaviens ledande leverantör av träbaserade byggvaror. Med koncernens samlade kunskap och resurser i ryggen, går de i spetsen för utvecklingen av industriellt byggande i trä.

Fyra starka produktionsenheter, kunniga medarbetare och mer än 50 års erfarenhet från industriell produktion med moduler ger dem all den kraft som krävs för att möta marknadens krav.

 
  

 
       
AB SIBE International, Mamrevägen 3-5, 163 43 Spånga, Stockholm, 010-102 43 00, info@sibe.se