SIBE Företaget Produkter Referenser Nyheter In English
Luftbefuktning – våra produkter
Dysor LFV
Dysor LFU
Högtryck HP
Ultraljud RB
Ultraljud UB
Ånga
 
Kanal/aggregat
Ånga Cleansteem
Ånga Vaporlogic
Ånga Ultrasorb
Ånga Dristeem
Ånga STS/LTS
Ultraljud N-KBD
Evaporativ
 
System Dysa LFV Direktbefuktning
Produktblad LFV
Produktblad LFV Kompakt
 
 
SIBE SWED-FOG® LFV dyssystem är ett luftbefuktningssystem, vilket finner sitt användningsområde inom all industriell verksamhet där en kontrollerad och konstant luftfuktighet är nödvändig.

SIBE SWED-FOG® dysa LFV är självrensande genom inbyggd rensnål, rensintervall kan justeras genom ett tidrelä som finns i alla reglercentraler. Dysan arbetar genom vakuumprincipen (injektorverkan) d.v.s. när dysan förses med tryckluft skapas ett undertryck som öppnar vakuumventilen LF-VV och rätt mängd vatten sugs upp till dysan.
 
Denna sugprincip är en säkerhetsfunktion genom att dysan endast förses med vatten då tryckluft matas till dysan. På detta sätt kan inget okontrollerat vattenflöde eller läckage uppstå. Genom tryckluftens försorg finfördelas vattnet till en mycket fin aerosol, dvs en fuktdimma, så fin att utfällning undvikes.

Genom att vatten och tryckluft ej blandas i dysan, utan först när såväl vattnet som luften lämnat dysmynningen, elimineras all risk för beläggningar av kalk, bakterieodlingar etc. LFV finns i singelutförande, kompakt eller takenhets utförande.

Flexibla reglermöjligheter.
 
Tekniska data
  LFV K1 LFV K2 LFV K3
Kapacitet per enhet: 0 – 7 kg/h 0-14 kg/h 0-21 kg/h
Luftförbrukning/ enhet: 10-55 L/min 20-110 L/min 30-165 L/min
Droppstorlek: » 10 my » 10 my » 10 my
Ljudnivå: 40 – 55 dBA 40 – 55 dBA 40 – 55 dBA
Elanslutning: 230 V/10A 1-Fas 230 V/10A 1-Fas 230 V/10A 1-Fas
 
Material
SIBE SWED-FOG® LFV befuktningsdysa är helt i rostfritt stål, vilket gör dysan okänslig för alla vattenkvaliteter. All ledningsdragning är utförd i plastmaterial, vilket har samma kemiska beständighet som rostfritt stål mot aggressivt vatten. Dysan är svarvad på de mest moderna CNC-maskinerna. All utrustning är individuellt fabrikstestade och klara för montage.
 
Vägledning vid projektering
AB SIBE International utför även montering och service av beskrivna luftbefuktningssystem. Utförliga anvisningar för projektering, montering, drift- och skötsel samt övrig produktinformation lämnas av företaget.
 
       
AB SIBE International, Mamrevägen 3-5, 163 43 Spånga, Stockholm, 08-564 849 50, home@sibeinternational.com