SIBE Företaget Produkter Referenser Nyheter In English
Luftbefuktning – våra produkter
Dysor LFV
Dysor LFU
Högtryck HP
Ultraljud RB
Ultraljud UB
Ånga
 
Kanal/aggregat
Ånga Cleansteem
Ånga Vaporlogic
Ånga Ultrasorb
Ånga Dristeem
Ånga STS/LTS
Ultraljud N-KBD
Evaporativ
 
Högtryck HP
Ladda hem produktblad
 

• Kvalitetsprodukt
• Dysor av rostfritt stål
• Mycket fin vattendimma
• Droppfritt
• Mycket låg energiförbrukning
• Ingen bakterietillväxt
• Rikstäckande service
• Stor flexibilitet
• Installationsklart
• Kostnadseffektivt

 

SIBE SWED-FOG® HP Högtryckssystem är ett moduluppbyggt luftbefuktningssystem, bestående av en eller flera befuktningsenheter, en reglercentral samt en högtryckspump. Befuktningen sker genom att vatten under högt tryck (50-70 bar) sönderdelas till en mycket fin vattendimma med en droppstorlek av 10-15 µm.

Vattendimman tillförs ovan bärluftströmmen från den inbyggda fläkten i befuktningsenheten. Bärluften hämtas ovan enheterna, där luften är som varmast, torrast och dammfriast. Detta medför en snabbare absorbtion samt eliminerad risk att överfuktad och dammbemängd luft sugs in i fläkten för att där fastna på fläktbladen.

Hela anläggningen är konstruerad i korrosionsbeständiga och högkvalitativa material, vilka klarar alla normala miljöpåverkningar inom industrin. Ljudnivån är mycket låg varför denna typ av befuktningsutrustning lämpar sig mycket väl för tysta lokaler.

Mycket låg energiförbrukning

 
Tekniska data
Kapacitet per enhet ca 20-36 kg/h
Mtrl i dysor Rostfritt stål
Mtrl i dysring Rostfritt stål
Stängningsventil Standard
Datakompatibel Standard
 
 
 
       
AB SIBE International, Mamrevägen 3-5, 163 43 Spånga, Stockholm, 08-564 849 50, home@sibeinternational.com