SIBE Företaget Produkter Referenser Nyheter In English
Luftbefuktning – våra produkter
Dysor LFV
Dysor LFU
Högtryck HP
Ultraljud RB
Ultraljud UB
Ånga
 
Kanal/aggregat
Ånga Cleansteem
Ånga Vaporlogic
Ånga Ultrasorb
Ånga Dristeem
Ånga STS/LTS
Ultraljud N-KBD
Evaporativ
 
Ånga STS/LTS
Ladda hem produktblad
 
STS® (Steam-to-Steam = ånga till ånga)

När ånga från kemiskt behandlat pannmatarvatten ställer till problem STS® (steam-to-steam = ånga till ånga) luftfuktare ger ren, regenererad ånga till lägsta möjliga energikostnad STS använder värmen i ångan från en panna för att avdunsta ledningsvatten eller DI/RO-vatten med hjälp av en värmeväxlare i avdunstningskammaren.

Eftersom ångan från pannan endast används för uppvärmning, kan kemikalier i matarvattnet inte förorena den ånga, som används för befuktningen.

Detta gör det möjligt att använda billig ånga från en panna i stället för elström för produktion av kemikaliefri luftbefuktning.
 
Konstruerad för att användas vid nyinstallationer eller för enkel eftermontering i befintliga anläggningar. Enkelt underhåll.

• Reglering inom ±2 % relativ fuktighet
• Finns i utförande för DI/RO-vatten
• Avhärdat matarvatten ger ett kraftigt reducerat rengöringsbehov
• Enkel eftermontering av luftfuktare med ånginjicering
• Kapacitetsområde: 4,5 - 680 kg/h

LTS® (Liquid-to-Steam = vätska till ånga) luftfuktare är ett ekonomiskt alternativ

För byggnader med hetvatten med en temperatur av 115-120o C är LTS luftfuktare ett kostnadseffektivt hjälpmedel för luftbefuktning. LTS använder värme från det heta vattnet för att producera ånga för luftbefuktningen.

Jämfört med elektriskt uppvärmda luftfuktare ger detta stora besparingar i energikostnad. Konstruerad för att passa i nyinstallationer men också för enkel eftermontering i befintliga byggnader. Lätt att rengöra och underhålla. Avhärdat matarvatten reducerar rengöringsbehovet.

• Kapacitetsområde 4-160 kg/h.
 
Vägledning vid projektering
AB SIBE International utför även montering och service av beskrivna luftbefuktningssystem. Utförliga anvisningar för projektering, montering, drift- och skötsel samt övrig produktinformation lämnas av företaget.
 
       
AB SIBE International, Mamrevägen 3-5, 163 43 Spånga, Stockholm, 08-564 849 50, home@sibeinternational.com