SIBE Företaget Produkter Referenser Nyheter In English
 
 
Vattenrening
Ladda hem produktblad
 

Pure water Genom att rena det vatten som skall användas till luftbefuktning, med SIBE SWED-FOG® Pure Water, Omvänd Osmos, erhålls ett befuktningsvatten, som i princip är, helt renat från kalk och mineraler vilket annars kommer att lägga sig som ett fint damm i de lokaler/ventilationskanaler där luftbefuktning installeras. Samtidigt som ”det vita dammet” elimineras reduceras mängden bakterier och virus med mer än 99%.

SIBE SWED-FOG® Pure Water är en mycket miljövänlig vattenreningsteknik genom att den är helt kemikaliefri. SIBE SWED-FOG® Pure Water innehåller tre olika filter som har till uppgift att skydda membranet. Först en inloppssil som hindrar större partiklar att skada membranet. Därefter ett utbytbart partikelfilter som reducerar t.ex. sand och rostflagor. Det tredje filtret - även det utbytbart - innehåller aktiverat kol, som reducerar klor samt lukt och smak genom att adsorbera organiska ämnen.

 
SIBE SWED-FOG® Pure Water har en mycket hög vatteneffektivitet. Hemligheten ligger i den patenterade cirkulationspumpen, som med hög hastighet recirkulerar stora mängder vatten längs med membranytan.
 
Vad är omvänd osmos?
Fenomenet osmos beskrevs redan på 1700-talet. I naturen renas och transporteras vatten genom osmos, som till exempel i kroppen eller i växter. Osmos har stor betydelse i den levande organismen, då cellväggarna utgör membranet, genom vilket näringsämnen och ämnesomsättningsprodukter transporteras.

Omvänd osmos (förkortat RO av eng. Reverse Osmosis) är när man med teknikens hjälp nyttjar osmos. Genom att anbringa och höja trycket på den förorenade vätskan, tvingas vattnet igenom ett syntetiskt semipermeabelt (halvgenomträngligt) membran, som praktiskt taget bara släpper igenom vattnet (vattenmolekylerna).

En stor fördel med omvänd osmos är att inga kemikalier tillsätts vid reningen.
 

Vi kan även erbjuda följande produkter:

  • Avhärdning
  • UV-lampa
  • Sterilfilter
  • Demineraliseringsfilter
  • Kalkmagneter
  • Vattenanalyser
 
       
AB SIBE International, Mamrevägen 3-5, 163 43 Spånga, Stockholm, 010-102 43 00, info@sibe.se